Gemeente onderzoekt om horeca ’t Kikkerfort in eigen beheer uit te voeren

Robbert Oelp – De gemeente is al een tijd op zoek naar een oplossing voor het uitbaten van de horecafunctie in ’t Kikkerfort. Ondanks dat pachters in de rij stonden, leverde het niet het gewenste resultaat op: nul inschrijvingen voor het uitbaten van de horecafunctie. De gemeente onderzoek nu om de horecafunctie naar zich toe te trekken en het zelf te gaan uitbaten blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op door de SP gestelde vragen.

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op de door de SP gestelde vragen: ‘Met het oog op de ruime interesse van uitbaters is een aanbesteding gehouden. Dat heeft niet geleid tot inschrijvingen. We hebben geen gesprekken gevoerd met potentiële uitbaters tijdens het aanbestedingsproces. Dat is namelijk op basis van de aanbestedingsregels niet toegestaan.’ Wat de redenen zijn om niet over te gaan tot een inschrijving is… lees hier verder