Goed voorbeeld doet volgen?

Onderzoek naar aandacht voor verantwoorde waardeketens in overheidsaanbestedingen

Dit onderzoek bekijkt op basis van een steekproef van twintig aanbestedingen van de Rijksoverheid (2018-2021) in sectoren met hoge risico’s op mensenrechtenschendingen en milieuschade in hoeverre het inkoopbeleid bijdraagt aan het realiseren van verantwoorde waardeketens.

Uit het onderzoek blijkt dat het inkoopbeleid van de Rijksoverheid nog altijd onvoldoende bijdraagt aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven in wereldwijde waardeketens. Slechts in tien procent van de onderzochte aanbestedingen hielden overheidsdiensten serieus rekening met verantwoorde ketens door implementatie van de internationale sociale voorwaarden internationale sociale voorwaarden (ISV). Ook valt een groot deel van de aanbestedingen buiten dit zogeheten… lees hier verder


Bron: mvoplatform.nl