Groeiend Initiatief TruStone legt duurzame lat hoger

Bijna 60 procent van de aangesloten bedrijven bij Initiatief TruStone, het Nederlands/Vlaamse IMVO-convenant voor de natuursteensector, ligt op schema om de convenantsafspraken volledig na te komen. Het blijft een uitdaging voor bedrijven om risico’s steeds dieper in de keten op te sporen en aan te pakken. Koplopers laten echter zien dat het mogelijk is om impact te maken. De convenantspartijen blijven de aanpak ondersteunen en onderzoeken hoe het convenant eind 2024 voortgezet kan worden.

Uit de jaarrapportage 2022-2023 blijkt onder meer dat de importerende bedrijven 96 procent van de fabrieken en 82 procent van de steengroeves in beeld hebben. Het einddoel van 100 procent komt hiermee in beeld. Dit is belangrijk om risico’s te kunnen opsporen en aanpakken, die voorkomen bij de winning en verwerking van natuursteen. Het aantal deelnemende bedrijven groeide per einde verslagjaar (30 september 2023) naar 44 en het aantal aanbestedende diensten steeg naar… lees hier verder