Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Handreiking omgaan met het bedrijfsleven

221 x bekeken

Geplaatst op: 11 okt. 2017

Zakelijk en integer

Bij overheidsaanbestedingen en aankopen staat de onafhankelijkheid en transparantie van de overheid centraal. De overheid, en dus ook Defensie, moet zorgen dat voor alle potentiële leveranciers aan Defensie een gelijk speelveld wordt gecreëerd. Hierbij moet worden voorkomen dat (de schijn van) belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden, oneerlijke concurrentie en vriendjespolitiek ontstaat. 

Het onderhouden van zakelijke contacten met het bedrijfsleven is voorbehouden aan die medewerkers, voor wie dergelijke contacten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun functie. Van overige medewerkers wordt verwacht dat ze zich onthouden van het onderhouden van zakelijke contacten met het bedrijfsleven, of daar zeer terughoudend in zijn. De indruk is al snel gewekt dat je een vertegenwoordiger van de overheid bent en bevoegd bent je namens deze overheid contractueel te binden, wat niet het geval is. De zakelijke contacten starten vaak al ver voor het moment dat formeel wordt besloten over te gaan tot aanschaf of aanbesteding. Bijvoorbeeld tijdens het oriënteren op bestaande oplossingen. Medewerkers worden uitgenodigd voor beurzen of nemen uit eigen beweging contact op met een leverancier voor informatie over een bepaald product. Andersom kan ook: leveranciers benaderen medewerkers actief met productinformatie, om behoeftes te peilen of ‘gewoon’ even bij te praten.

De brochure van het ministerie van Defensie geeft handreikingen voor al die lastige onderwerpen waar je mee te maken kunt krijgen als je in contact komt met een leverancier of op een andere wijze zakelijke contacten namens Defensie onderhoudt.

Brochure Handreiking omgaan met het bedrijfsleven (Ministerie van Defensie) 

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders