Handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen gewijzigd

Vanaf 2023 belt PIANOo aanbestedende diensten die gebruik maken van raamovereenkomsten (dit zijn veelal diegenen met een groot wagenpark) over het aantal voertuigen dat wordt aanbesteed binnen raamcontracten. Aanbestedende diensten moeten zelf de aantallen bijhouden. Deze registratie is relevant voor de periodieke rapportage aan de Europese Commissie.

Handreiking toepassing Regeling bevordering schone wegvoertuigen

Regeling bevordering schone wegvoertuigen

In 2021 startte de Europese Richtlijn, de Clean Vehicles Directive (CVD) met het doel de markt te stimuleren voor schone en energiezuinige wegvoertuigen. In Nederland is deze richtlijn geïmplementeerd in de… lees hier verder


Bron: pianoo.nl