Handvatten voor succesvolle aanbesteding Bedrijfskleding

Van militairen tot baliemedewerkers: ze dragen allemaal bedrijfskleding die hun tijdens het werk veilig, comfortabel en herkenbaar houdt. Aanbestedende diensten zijn grote spelers in de bedrijfskledingmarkt. Samen met leveranciers kunnen zij sturen op duurzaamheid, betere sociale voorwaarden en innovatie. Het programma Beter Aanbesteden signaleerde dat onze doelgroepen behoefte hebben aan handvatten voor een goede aanbesteding Bedrijfskleding. Daarom organiseerde het programma eind maart jl. een marktoriëntatie waarin opdrachtgevers en -nemers hun visies en tips rondom dit vraagstuk deelden. (mei 2024)

Moeilijk te doorgronden ketens en hoge eisen draagtest

Over 1 ding waren de aanbestedende diensten en leveranciers het tijdens de marktoriëntatie roerend eens: bedrijfskleding is een complexe productcategorie. Die complexiteit begint bij de kleding zélf: het wordt geproduceerd in een lange, moeilijk te doorgronden internationale keten met allerlei subleveranciers. Dit maakt het lastig om meetbaar zicht te houden op gestelde… lees hier verder