Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Het regeerakkoord 2017-2021: aandacht voor aanbesteden?

330 x bekeken

Geplaatst op: 11 okt. 2017

(Willem A. Janssen) Aanbesteden en publieke inkoop krijgen aardig wat aandacht in het daarnet gepubliceerde regeerakkoord 'Vertrouwen in de Toekomst'. De thema's toegang, innovatie & duurzaamheid, betalingstermijnen, expertise van overheidspersoneel en vooral de zorginkoop komen terug. Het 55 pagina's (ex bijlages) lange stuk is hier te downloaden.

Een puntsgewijs overzicht van de relevante overwegingen:

Toegang

Aanbesteden door de overheid moet toegankelijker worden voor het MKB. (p. 33)

Innovatie & Duurzaamheid

  • De overheid gaat als launching customer innovatie aanjagen door meer gebruik te maken van de Small Business Innovation Research regeling (SBIR), bijvoorbeeld vanuit Defensie en Rijkswaterstaat. (p. 33)
  • De overheid gaat zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen. (p. 33) 

Zorginkoop

  • Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop. Daartoe moeten zorgaanbieders en verzekeraars verzekerden laagdrempeliger inzicht in de kwaliteit van het zorgaanbod en de ingekochte zorg per polis geven. (p. 15)
  • Het beleid zoals neergelegd is in de Algemene Maatregel van Bestuur over een goede verhouding tussen prijs en kwaliteit bij de inkoop van Wmo-voorzieningen wordt voortgezet. Begin 2019 wordt deze geëvalueerd. (p. 16)
  • Publieke aanbestedingen bij overheidsopdrachten in het sociale domein kunnen bijdragen aan goede en betaalbare ondersteuning en kansen bieden voor nieuwe toetreders en innovatieve vormen van ondersteuning. De huidige wet- en regelgeving bevat ruimte voor het stellen van specifieke, functionele eisen, die gemeenten beter kunnen benutten in hun aanbesteding. Het Rijk zal de gemeenten hierbij ondersteunen. Daarbij inventariseren we knelpunten die gemeenten niet zelf kunnen oplossen. Waar deze knelpunten leiden tot de wens om de EU-regelgeving op onderdelen aan te passen, zetten we daarop in. (p. 16)
  • Gemeenten stellen aan aanbieders veel verschillende voorwaarden als het gaat om contractering, gegevensuitwisseling en verantwoording. Om de administratieve lasten te verminderen worden i-Wmo en i-Jeugd de standaard. (p. 17) 

Betalingstermijnen

  • De Rijksoverheid betaalt altijd binnen 30 dagen en stimuleert bedrijven en andere (semi-)overheden het betaalgedrag overeenkomstig te verbeteren. (p. 33)

Expertise overheidspersoneel

  • Daarnaast is het voor het functioneren van de overheid goed dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen. (p. 8)

Voor een overzicht van de verkiezingsprogramma's van VVD, D66, CDA en CU, zie hier.

Willem-Janssen_avatar_1448374176-68x68.jpgWillem A. Janssen

Lecturer & PhD Candidate I Public Procurement & EU law I PPRC I Utrecht University

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders