Het Rijk wil netwerk van landelijke logistieke hubs ontwikkelen en vraagt het bedrijfsleven om daarover mee te denken

Walther Ploos van Amstel | Op 1 januari 2020 is de Haagse logistieke hub opgericht. Deze hub is een voorziening voor het efficiënt en groen bevoorraden van departementen van het Rijk, gebouwen van de gemeente Den Haag en ander vastgoed in de binnenstad van Den Haag. Sindsdien heeft De Haagse hub bijgedragen aan een afname van het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad van Den Haag en daardoor ook aan minder uitstoot.

Ondanks het succes van de Haagse hub en de interesse van overheidsinstellingen buiten Den Haag om gebruik te gaan maken van een logistieke hub, zijn er tot op heden nog geen andere logistieke (overheids-)hubs opgericht in Nederland waar Rijksoverheid (mede) gebruik van maakt. Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst wil als launching customer met een Europese aanbesteding van meerdere logistieke hubs in Nederland realiseren. Het IUC wil hiermee een… lees hier verder