Hof van Justitie verduidelijkt regels omtrent abnormaal lage inschrijvingen

Wout van Hulst – Introductie
Het Europese Hof van Justitie buigt zich in deze zaak over Bulgaarse identiteitsdocumenten over abnormaal lage inschrijvingen en hoe aanbestedende diensten daar mee om moeten gaan. Duidelijkheid wordt gegeven over de rol van automatische mechanismen voor het identificeren van abnormaal lage inschrijvingen en de mogelijkheden van rechterlijke toetsing bij het gebruik daarvan. De belangrijkste conclusie van het Hof is dat het gebruik van zulke mechanismen toegestaan is, zolang vermoede abnormaal lage inschrijvingen, inschrijvingen die zo laag zijn dat de aanbestedende dienst gegronde reden heeft te vrezen dat de inschrijver de noodzakelijke werkzaamheden niet uit kan voeren, niet automatisch uitgesloten worden.

Zaak
HvJ EU 15 september 2022, C-669/20, ECLI:EU:C:2022:684 (Veridos GmbH/Ministar na vatreshnite raboti na Republika Bulgaria en Mühlbauer ID Services GmbH – S&T)

Beleidsdossier en thematiek

Aanbesteden

Feiten
De Bulgaarse centrale overheid heeft in 2018 een niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgevoerd voor de planning, ontwikkeling en het beheer van een systeem voor de afgifte van Bulgaarse identiteitsdocumenten. Onder de inschrijvers waren twee Duitse bedrijven: Veridos GmbH en Mühlbauer ID Services GmbH. Een hulpcommissie heeft een… lees hier verder


Bron: europadecentraal.nl