Huisartsen roepen de NZa op het matje: ‘Ga proactief handhaven’

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet zorgverzekeraars per direct dwingen om meer ggz-en huisartsenzorg in te kopen. Dat vinden de actiegroep De Bevlogen Huisartsen (DBH) en 71 individuele huisartsen, die dit formeel in een handhavingsverzoek bij de NZa hebben neergelegd.

De aanleiding voor het handhavingsverzoek zijn het toenemende aantal patiënten zonder huisarts en de groeiende wachtlijsten in de ggz. De huisartsen verwijten de zorgverzekeraars hun zorgplicht niet na te komen, met nadelige gevolgen voor de patiënten en een stijgende werkdruk voor huisartsen. Zo vinden ze onder meer dat de zorgverzekeraars het praktijkhouderschap voor huisartsen aantrekkelijker moeten maken, door bijvoorbeeld passende en betaalbare huisvesting te faciliteren. DHB schrijft: ‘Zorgverzekeraars hebben de taak om hun regio’s goed te kennen en te weten wanneer er zich een… lees hier verder