Inaugurele rede Prof. Dr. Ir. Wendy van der Valk: ‘Contact Belangrijker dan Contract’

Deal! magazine – Om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten we veel meer gaan samenwerken en elkaars krachten gebruiken. Goed contact en vertrouwen tussen partijen is daarbij belangrijker dan het contract, aldus bijzonder hoogleraar Wendy van der Valk.

Of het nu gaat om klimaatverandering, stikstof, het woningtekort, de zorg; overal lijkt de wal het schip te gaan keren. Tijd om ons economische model anders in te richten en veel meer te gaan samenwerken, zodat we beter gebruikmaken van elkaars kracht. Digitalisering speelt in deze transities een steeds belangrijker rol, net als duurzaamheid.

Inkopers zijn degenen die de langdurige samenwerkingsverbanden moeten vormgeven. Zij zijn immers degenen die leveranciers selecteren, samenwerkingsafspraken maken en monitoren of alle partijen zich aan die afspraken houden. Contractering, digitalisering en duurzaamheid liggen dan ook in elkaars… lees hier verder


Bron: nevi.nl