Afgelopen week 5139 bezoekers
20038 geregistreerde inkopers
3444 app gebruikers

Inkoop en de rijksbegroting van 2019Geplaatst op: 25 sep. 2018

De rijksbegroting heeft voor de vierde keer op rij een overschot. Tegenover de 305 miljard aan (verwachte) inkomsten staat een (verwachte) uitgave van 295 miljard. In dit artikel vat PIANOo enkele verwachte inkoopgerelateerde ontwikkelingen samen die worden benoemd in de departementale beleidsagenda's.

VWS: beter aanbesteden in het sociaal domein

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport benoemt verschillende inspanningen die zij in 2019 gaat ondernemen. “Samen met gemeenten worden knelpunten in de inkooppraktijk van zorg en ondersteuning aangepakt. Het gaat daarbij, zoals uiteengezet in de brief van 4 juli 2018 aan de kamer (TK 34 477, nr. 38), zowel om praktische ondersteuning in het inkoopproces als om het ontwikkelen van standaarden/handreikingen en het stimuleren van innovatieve vormen van inkoop. Ook is de inzet om in Europees verband aandacht te vragen voor deze knelpunten, voor het wegwerken daarvan en voor de betekenis van lokaal partnerschap en samenwerking over een langere termijn in de context van aanbestedingscontracten.”

I&W: blijvende inzet voor een ambitieus circulair economiebeleid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft verscheidene doelstellingen geformuleerd. “De minister zet zich blijvend in voor een ambitieus circulair economiebeleid dat de transitie in Europa en daarmee in Nederland ondersteunt op basis van een gelijk speelveld voor bedrijven en het wegnemen van belemmeringen in regelgeving. Tevens is het stimuleren van ...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders