Inkoopbeleid Nederlandse overheid steeds duurzamer

In 2019 en 2020 verminderde de Nederlandse overheid de eigen uitstoot van broeikasgassen. Deze vermindering is vergelijkbaar met de uitstoot van zo’n 345.000 Nederlandse huishoudens. Die besparing komt door het maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid (MVI(maatschappelijk verantwoord inkopen)) van alle overheden samen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkoop van energie, ICT(Information and communication technology)-diensten of kantoorfaciliteiten. Het RIVM onderzoekt sinds 2015 elke 2 jaar het effect van MVI op milieu, klimaat en sociale ontwikkelingen.

Overheid wil zelf het goede voorbeeld geven
Nederland heeft als ambitie om in 2050 circulair te zijn en heeft klimaatdoelstellingen te behalen. De Nederlandse overheid (rijksoverheid, provincies en gemeenten) wil daarin het goede voorbeeld geven. Dat doet de overheid door bij de inkoop ook te letten op het milieu en op werkgelegenheid. Dit heet maatschappelijk verantwoord inkopen. Uit berekeningen van het RIVM blijkt dat in… lees hier verder


Bron: rivm.nl