Jessica Boekhoudt (Mazars): ‘Nieuwe Europese ketenzorgplicht vraagt ondernemers verantwoordelijkheid te nemen’

Na jaren van onderhandelingen tussen de Europese instellingen en EU-lidstaten heeft de Europese Raad een meerderheid bereikt over de invoering van de ‘Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)’. De noodzaak tot actie – ook met de verkleinde reikwijdte van de richtlijn – blijft onverminderd hoog. Zeker gezien de toezichts- en sanctiemechanismen die onderdeel zijn van de CSDDD.

De richtlijn verplicht ondernemingen binnen de EU met meer dan 1.000 werknemers om risico’s voor mensenrechten en milieu in hun waardeketen te identificeren en te verminderen. Bedrijven moeten hiervoor due diligence-processen opstellen, oftewel een doorlopend proces om risico’s in de keten in kaart te brengen en deze te mitigeren. Ik raad ondernemingen aan om zich goed voor te bereiden op deze processen door het uitvoeren van een eigen risicoanalyse en door in gesprek te gaan met belanghebbenden in de waardeketen. Zeker gezien de toezichts- en sanctiemechanismen die onderdeel zijn van de… lees hier verder