Afgelopen week 5542 bezoekers
20133 geregistreerde inkopers
3504 app gebruikers

Jubileumcongres; 15 jaar APMP (in) Nederland (update bericht)Geplaatst op: 18 apr. 2019

Vereniging APMP (Association of Proposal Management Professionals) Nederland heette InkoopJobs op donderdag 11 april jongstleden als partner van harte welkom op hun jubileumcongres in het Kasteel en Landgoederij Cammingha in Bunnik ter gelegenheid van hun 15 jarig bestaan in Nederland.

APMP-afbeelding-2.jpg#asset:33005:homepageNews


AMPM Nederland

APMP Nederland is de enige beroepsvereniging voor proposal, bid- en tendermanagers. Zij zet zich in voor de verdere professionalisering van het vakgebied. Dit doet zij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te verzorgen. Maar ook door informatieve en aansprekende bijeenkomsten, congressen en webinars voor de leden te organiseren. Zij speelt, als onafhankelijke beroepsvereniging, dan ook een belangrijke rol in het ontstaan van een toenemende belangstelling in het vakgebied van proposalmanagement.

APMP NL is de Nederlandse afdeling van APMP International. Zij is in Nederland sinds 2004 actief en bestaat in 2019 (nu) dus 15 jaar. APMP International werd opgericht op 14 augustus 1989 in Californië, Verenigde Staten. Zij is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie met meer dan 7000 leden in ruim dertig afdelingen, van Noord Amerika tot Zuid Korea, van Noorwegen tot Zuid Afrika.

Proposalmanagement

Proposalmanagement is een erkend vakgebied en specialisme geworden. In de keten is de proposalmanager niet succesvol zonder de samenwerking met andere afdelingen en disciplines. Dit sluit dan ook naadloos aan bij het thema van dit congres;

“Inkoop en verkoop noodgedwongen in het huwelijksbootje?”

Volgens ingewijden kunnen beroepen zoals de Inkoopmanager en Accountmanager in de toekomst mogelijk verdwijnen in hun huidige vorm. Wat komt ervoor in de plaats in de toekomst? Inkopende proposalmanagers? Offrerende inkopers? Nemen marketeers deze beroepen in zich op? Komt er een geheel andere, nu nog onbekende nieuwe functie? Deze en andere intrigerende en actuele vragen kwamen dan ook uitgebreid aan de orde tijdens het congres.


APMP-afbeelding-4.jpg#asset:33007:homepageNews

Het startsein van het congres werd gegeven door Wouter van Tienhoven, voorzitter van APMP Nederland. Wouter gaf daarna het woord aan Generaal b.d. Peter van Uhm, ambassadeur van Stichting Hulphond Nederland die een unieke lezing gaf over leiderschap, vertrouwen, management en hulphonden. In essentie zei Peter hierover het volgende; "Samenwerking is hard werken, op het werk, maar ook tussen inkoop en verkoop! Zoek oprecht de verbinding met elkaar, communiceer met respect, creëer vertrouwen in - en de gun-factor richting - elkaar en neem je verantwoordelijkheid ... It's a 2-way street!".

Vervolgens was het woord aan Thomas Spoormans, werkzaam voor de Europese Commissie DG Growth. Deze Commissie houdt zich o.a. bezig met het opstellen van het beleid omtrent publieke inkoop in Europa. Thomas legde in het kort uit hoe er in het kader van het aanbestedingsbeleid in Europees perspectief invulling wordt gegeven aan onderwerpen zoals 'samenwerken' en 'mindset'. Voor de uitwerking hiervan wil ik jou als lezer verwijzen naar alle 'Support tools for public buyers' in het 'e-Competence Centre'.

De laatste spreker tijdens het plenaire ochtendprogramma was Sjoerd Barnhoorn, Directeur bij Offerte Coach. Sjoerd gaf ons een aantal tips over hoe je met een hoog rendement kan (inkopen en) tenderen op aanbestedingen, afhankelijk van het professionele niveau waarin je verkeerd als organisatie, aangaande de manier van tenderen. De 4 W's; "Wie doet wat, wanneer en hoe?" is in dezen al direct een goede vraag die jij jezelf kunt stellen.

Workshops

In navolging op het ochtenddeel werden in het middagdeel van de conferentie tijdens diverse workshops tal van praktijkvoorbeelden en denkwijzen toegelicht waaruit des te meer blijkt waarom het essentieel is dat teambuilding, samenwerking, verbinding, vertrouwen en communicatie belangrijke pijlers zijn voor het efficiënt en effectief kunnen uitvoeren van een inkoop- en aanbestedingsbeleid als het gaat om de interactie van professionals uit diverse verschillende organisatorische disciplines.

Zo sprak Hein van der Horst, zelfstandig inkoopadviseur en schrijver, tijdens zijn workshop 'Aanbesteden met lef' over hoe je ervoor zorgt dat alle disciplines in het offerteproces tijdig voldoende betrokken worden en of dit überhaupt wel mogelijk is. Vanuit een breed perspectief belichtte Hein wat er, aangaande dit onderwerp, nog beter kan binnen overheidsinkoop.


APMP-afbeelding-5.jpg#asset:33008:homepageNews

Ook René Holslag, Programma Manager en Mediator (destijds) bij de Gemeente Nijmegen en Karin Killaars, inkoopadviseur (destijds) bij de Gemeente Nijmegen, gaven een workshop waarin zij samen inzoomde op een geslaagde, innovatieve aanbesteding bij de gemeente Arnhem/ Nijmegen waarbij een totaal van 17 gemeenten samenwerkte bij de inkoop van elektriciteit. "Wat ging er goed en wat kan beter?" Diverse onderwerpen speelden hierbij uiteraard en rol.

Denk o.a. aan de belangenbehartiging van diverse verschillende stakeholders en begrenzingen door de huidige juridisering, maar ook aan innovatietoepassingen (waaronder Rapid Circular Contracting & Prestatie inkoop), circulariteit en duurzaamheid. Kortom; een uiterst leerzame en boeiende reis door de uitvoering van een succesvol complex gemeentelijk inkoopcontract waarbij belangenbehartiging door een goede samenwerking en hiermee het creëren van vertrouwen met 'de neuzen dezelfde kant op', (destijds) essentieel bleek te zijn voor succes.


Tijdens het plenaire middagdeel werd er o.a. gesproken door door Richard Buijs, Directeur bij Strategic Proposals NL en Paulo Magina, Manager Public Procurement bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) in Parijs. Richard sprak over het vakgebied van Bid- & Proposalmanagement en gaf aan dat dit een vakgebied is dat voorlopig nog in beweging blijft. Een verandering in mindset is dan ook cruciaal om als Bid- & Proposal professional succes te worden of blijven.

Paulo sprak over de uitkomsten van het meest recente onderzoek naar professionalisering van overheidsinkoop en in het bijzonder wat de juiste mindset moet zijn om professionalisering kans van slagen te laten hebben.


Het congres werd afgesloten met een hapje, een drankje, wat muziek en met zo'n 150 tot 200 divers gedisciplineerde professionals, in het bezit zijnde van een bredere kijk op samenwerking en met een grotere waarschijnlijkheid tot het kunnen beantwoorden van de vraag:

“Inkoop en verkoop noodgedwongen in het huwelijksbootje?” ... Wat denkt u?


Klik hier voor een overzicht van (en de inhoud van) alle Presentaties en workshops gedurende deze dag.

Dit nieuwsbericht is geschreven door: Maarten van den Berg van:

Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders