Kamerlid: ‘RWS moet zich verantwoorden over gang van zaken bij Margriettunnel’

Het aanbrengen van trekpalen in de Prinses Margriettunnel ten behoeve van ‘t herstel van de tunnel. Rijkswaterstaat Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop van PvdA-GroenLinks vindt dat Rijkswaterstaat zich moet verantwoorden met betrekking tot de gang van zaken bij de reparatie van de Friese Prinses Margriettunnel. Tevens vindt hij dat er meer geld moet worden vrijgemaakt voor onderhoud aan de infrastructuur in Nederland.

De Hoop komt met zijn opmerking en aanbeveling naar aanleiding van al wat er is misgegaan bij de reparatie van de Prinses Margriettunnel. De reparatie van de tunnel in de A7 tussen Joure en Sneek kostte volgens een onderzoek van Follow The Money vier tot zes keer meer dan verwacht, waarbij ook nog eens de Europese aanbestedingsregels werden geschonden bij het verlenen van de opdracht tot reparatie.

“Iedereen kan zich de honderden zandzakken op de weg nog wel herinneren”, zegt De Hoop – zelf een Fries – tegen Omrop Fryslan over de problemen met de tunnel in december van 2022. “Dat was een… lees hier verder