Kunstwerken van een miljoen moeten gebied Station Den Helder Zuid versterken

Den Helder – De gemeente Den Helder gaat twee kunstwerken van Rudi van de Wint voor ruim een miljoen euro kopen, mits het zeker is dat de grond en de huizen in het gebied Station Den Helder Zuid daardoor in waarde stijgen. De kosten kunnen dan worden doorberekend aan een projectontwikkelaar. Als dit niet het geval is, worden de kunstwerken niet aangeschaft. Dat schrijft het college in haar beantwoording van vragen gesteld door Behoorlijk Bestuur.

Op 11 maart 2024 stelde de gemeenteraad van Den Helder de grondexploitatie Station Den Helder Zuid vast. Onderdeel van die grondexploitatie was de aankoop van de twee kunstwerken bij De Nollen. Dat creëert volgens het college extra waarde in het gebied, wat zich vertaalt naar een hogere grondwaarde en daarmee ook in de kwaliteit van de huizen. Tijdens de raadsvergadering deden de Stadspartij, PVV, Samen Actief en Behoorlijk Bestuur middels een amendement een poging om de aankoop van… lees hier verder