Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in 2022: hoe staan we ervoor?

In 2022 hebben aanbestedende diensten met de MVI-zelfevaluatietool gemonitord in hoeverre maatschappelijke thema’s zijn uitgevraagd bij inkoopopdrachten. PIANOo heeft de belangrijkste resultaten daarvan nu in kaart gebracht. Daarnaast heeft de Universiteit van Utrecht analyses uitgevoerd op aanbestedingen waarbij ten minste één MVI-thema speelt. Dat heeft geleid tot een goed overzicht van resultaten in 2022 en van uitdagingen voor de komende jaren.

De belangrijkste conclusies zijn in dit bericht en in de bijgevoegde factsheet samengevat. Voor organisaties die hun resultaten willen vergelijken met andere overheden is er een sjabloon beschikbaar. Het sjabloon is opgesteld in Powerpoint en kan zo direct gebruikt worden als presentatie om eigen organisatie te motiveren MVI structureler en integraler mee te nemen in de inkoopopdracht. Dit sjabloon kunt u opvragen bij… lees hier verder


Bron: pianoo.nl