Marktvisie Doelgroepenvervoer: mogelijkheden voor aanbestedingen en lopende contracten

Veel gemeenten hebben het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) ondertekend. Maar hoe realiseer je de ambitie uit dit akkoord via aanbestedingen? Én wat zijn de mogelijkheden binnen bestaande overeenkomsten? Vaak is er meer mogelijk dan de meeste mensen denken. In de marktvisie Zero Emissie Doelgroepenvervoer delen we voor uiteenlopende uitdagingen de mogelijkheden om via aanbestedingen en bestaande contracten onder andere de ambitie uit het bestuurdersakkoord te realiseren.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het merendeel van het doelgroepenvervoer: WMO-vervoer, leerlingenvervoer, dagbesteding en vervoer in het kader van de Jeugdwet en de Participatiewet. In de marktvisie ligt de focus voornamelijk op de rol van de gemeente als publieke opdrachtgever. Deze keuze is niet alleen gebaseerd op het Bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer, want het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil wetgeving verder aanscherpen om… lees hier verder