Meeste innovatievriendelijke procedures in Noord-Holland

In deze analyse gaan we na in welke provincie de meeste innovatievriendelijke procedures zijn gestart in 2023. Noord-Holland staat bovenaan de lijst met 26 innovatievriendelijke procedures. Op plek 2 en 3 zien we Utrecht (22) en Zuid-Holland (19). Bekijk de landkaart voor een volledig overzicht per provincie.

Uitgangspunten

  • In de analyse is gekeken naar aanbestedingen die gestart zijn in 2023.
  • We bekeken de procedures concurrentiegerichte dialoog, mededingingsprocedure met onderhandeling en het innovatiepartnerschap.
  • Instellingen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) zijn niet meegenomen.
  • We hebben zowel gekeken naar aanbestedingen die via TenderNed verliepen als via de Tsenders.
  • Er is alleen gekeken naar aanbestedende diensten met een vestigingsplaats in Nederland.
  • Aanbestedingen van ministeries en speciale sectorbedrijven zijn niet meegenomen, omdat… lees hier verder