Minder uitstoot broeikasgassen door samen te werken bij inkoop

RIVM – Als de overheid meer samenwerkt bij het inkopen van diensten en producten, zorgt dat voor minder uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar zogeheten ‘buyer groups’. In deze samenwerkingsvorm streven publieke organisaties (zoals de rijksoverheid) bij aanbestedingen naar het zo min mogelijk belasten van het klimaat. Dit wordt ook wel maatschappelijk verantwoord inkopen ( MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen)) genoemd.

In 2020 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( IenW (Infrastructuur en Waterstaat)) deze groepen opgezet om MVI (maatschappelijk verantwoord inkopen)te stimuleren. Het ministerie heeft dat gedaan omdat met MVI nog veel meer duurzaamheidswinst is te behalen. In opdracht van het… lees hier verder


Bron: klimaatweb.nl