MVOI: wat kan wèl?

KEES – Alweer voor de derde keer organiseerde de Directie Inkoop van COMMIT van het Ministerie van Defensie het jaarlijkse MVOI-congres (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen). De eerste twee versies waren nog in de Coronatijd. We begonnen als MVI-congres, alleen voor onze inkopers. Het jaar daarop nodigden we ook onze opdrachtgevers uit. En dit jaar gingen we nog een stap verder door het uitnodigen van onze opdrachtnemers via de NIDV. Onze gedachte hierbij was dat we alleen samen de grootste strijd in onze geschiedenis kunnen aangaan: de strijd tegen klimaatverandering. Ook nodigden wij onze collega’s vanuit de Rijksoverheid uit omdat wij het belangrijk vinden onze kennis te delen. Samen leidde dat tot 200 aanwezigen die een boeiend programma volgden.

MVOI: Richten
Het congres werd, net als verleden jaar, geopend door onze staatssecretaris Christophe van der Maat. Bij Defensie beschermen we wat ons dierbaar is, zo begon hij. Duurzaamheid speelt daarin een grote rol want klimaatverandering heeft niet alleen invloed op onze omgeving; het heeft ook invloed op onze veiligheid en de… lees hier verder


Bron: inkopenbijdeoverheid.nl