Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd op haar website. De klachten betreffen de volgende onderwerpen: Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging, motivering toereikend, aanbesteder heeft te beschrijven kwaliteitsaspecten duidelijk benoemd in aanbestedingsstukken.

Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een… lees hier verder


Bron: pianoo.nl