Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 2 nieuwe adviezen gepubliceerd. Deze gaan over: Beroep op artikel 2.32 Aw en klacht over ‘te luxe’ technische specificaties.

Beroep op artikel 2.32 Aw (ontbreken mededinging wegens technische redenen) slaagt niet

Geen sprake van het ontbreken van een redelijk alternatief of substituut en de mededinging ontbreekt als gevolg van een kunstmatige beperking. Gunning door aanbesteders van de onderhavige opdracht aan ondernemer X zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging in strijd met de Aanbestedingswet. Tevens is de eis dat ondernemer 75% van de opdracht… lees hier verder


Bron: pianoo.nl