Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 3 nieuwe adviezen gepubliceerd. Deze gaan over: Motivering clusterverbod, geen schending van transparantiebeginsel en vragen door ondernemer ten onrechte onbeantwoord gelaten.

Motivering clusterverbod
Hoewel aanbesteder in beginsel autonoom iedere door hem relevant geachte reden moet kunnen laten gelden bij het samenvoegen van opdrachten, is het wel van belang dat de gegeven motivering een onderbouwing geeft bij de onderdelen van de instructie in artikel 1.5 lid 1 sub a tot en met c Aw2012. Aanbesteder heeft in zijn motivering geen acht geslagen op de organisatorische gevolgen en risico’s voor de ondernemer. De door aanbesteder… lees hier verder


Bron: pianoo.nl