Nieuwe adviezen Commissie van Aanbestedingsexperts

De Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie) heeft 3 nieuwe adviezen gepubliceerd. De adviezen betreffen: mocht aanbesteder afgaan op informatie website?, geen sprake van het delen van (bedrijfs)vertrouwelijke informatie en onterecht beroep op uitzondering technische redenen.

Inschrijving terecht terzijde gelegd, mocht aanbesteder afgaan op informatie website?
Dit advies gaat over een opdracht tot het leveren van smartphones. De Commissie acht het eerste klachtonderdeel van ondernemer ongegrond. Op het moment van inschrijving kon niet worden vastgesteld dat ondernemer kon voldoen aan de eis. Omdat de eis een knock-out karakter heeft, is de Commissie het met aanbesteder eens dat de inschrijving… lees hier verder