Onderzoek naar goed opdrachtgeverschap binnen 3 inkoopcategorieën Rijk

Het rapport Onderzoek naar goed opdrachtgeverschap ten aanzien van de juiste beloning van externe arbeidskrachten bij het Rijk in 3 categorieën is aangeboden aan de Tweede Kamer. Aanleiding hiervoor waren kamervragen over de onderbetaling van werknemers bij de inhuur van juridische ondersteuning.

Tijdens het onderzoek is nagegaan hoe in het inhuurbeleid het verantwoordelijk opdrachtgeverschap is vormgegeven voor wat betreft beloning conform de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De Waadi beschermt arbeidskrachten die werken via een derde zoals uitzendkrachten en gedetacheerden. De bescherming houdt onder andere in dat deze arbeidskrachten in beginsel recht hebben op gelijke beloning ten opzichte van werknemers die direct in… lees hier verder