Ongeldige inschrijving meenemen bij kwaliteitsbeoordeling

Hilal Mauer – Regelmatig worden (mogelijk) ongeldige inschrijvingen toch inhoudelijk beoordeeld op de kwaliteitscriteria, ook als in het aanbestedingsdocument is vermeld dat ongeldige inschrijvingen direct terzijde worden gelegd. De Haagse kort gedingrechter heeft onlangs bevestigd dat deze handelwijze in principe is toegestaan althans dat het gunningsresultaat niet kan worden aangetast. Verder bevestigt de rechter dat een gebrek in de bevoegdheid van de ondertekenaar van een inschrijving ten tijde van het indienen, niet op een later moment kan worden hersteld.

De aanbesteding
Deze zaak gaat over een openbare Europese aanbesteding ten behoeve van de inhuur van flexibele arbeidskrachten voor Defensie, uitgeschreven door de Staat. Verschillende uitzendbureaus hebben zich op de aanbesteding ingeschreven. Eisende partijen zijn Progress en Transport People (verliezende inschrijvers bij deze aanbesteding), waarbij YoungCapital, Randstad en Start People (de winnende inschrijvers) zijn tussengekomen. In de gunningsbeslissing schrijft de… lees hier verder