Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Overheden & samenwerking: Hot or Not?

222 x bekeken

Geplaatst op: 11 okt. 2017

(Willem A. Janssen) Uit onderzoek van juni jl. blijkt dat lokale en regionale overheden op grote schaal samenwerken. Zij doen dit voor een breed pallet aan taken en op zeer uiteenlopende wijzen. Samenwerking is dus 'hot'.

In het onderzoek wordt een 'samenwerkingsverband' als volgt gedefinieerd: ‘iets is een samenwerkingsverband als, ten minste twee Nederlandse decentrale overheden samenwerken en ten minste bij één betrokken samenwerkingspartner intern is vastgelegd dat het om samenwerking gaat.’ (p. 9).

Naar aanleiding van deze brede definitie worden op basis van de samengestelde datasets een aantal interessante conclusies getrokken. Ik noem er een paar:

  • Gemiddeld nemen gemeenten en provincies deel aan 27 samenwerkingsverbanden, waterschappen werken minder samen: gemiddeld 14x (p. 31);
  • In Limburg nemen gemeenten deel aan gemiddeld 35 samenwerkingsverbanden, terwijl in Friesland dit aantal op 21 blijft steken (p. 33);
  • Wanneer gekozen wordt voor samenwerking in een zelfstandige organisatie dan wordt dit in 58% van de gevallen publiekrechtelijk vormgegeven (op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen) ten opzichte van 42% privaatrechtelijk, waarbij N.V., B.V. en de coöperatie het meest populair zijn (p. 37);
  • Het meest wordt samengewerkt in het fysiek domein (315), zoals beheer en onderhoud, gebiedsontwikkeling, infrastructuurprojecten, en het sociaal domein (313), zoals de taken o.b.v. de Participatiewet of de Jeugdwet. Daarnaast vindt samenwerking plaats t.a.v. thema’s als economie (166), veiligheid en volksgezondheid (164) en ondersteunende processen (132) (p. 39). 

Voor geïnteresseerden is het gehele rapport het lezen zeker waard. Op zoek naar meer informatie?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tijdens de Masterclass ‘Samenwerking tussen lokale en regionale overheden’ gaat mr. Florian Theissen (PROOF Adviseurs), de co-auteur van bovenstaand onderzoek, nader in op de keuze voor de optimale juridische samenwerkingsvorm en bespreekt daarnaast de mogelijkheden voor publiekrechtelijke samenwerking. Start: 25 januari 2018.

Meer weten? Klik hier.

Willem-Janssen_avatar_1448374176-68x68.jpgWillem A. Janssen

Lecturer & PhD Candidate I Public Procurement & EU law I PPRC I Utrecht University

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders