Praktijkvoorbeeld: Alfa-college maakt van circulair gebouw één groot leertraject

Een belangrijk fundament voor circulaire bouwprojecten is de wil om circulair te bouwen. Dit blijkt wel uit de ervaringen van het Alfa-college. De mbo-instelling liet een oud schoolgebouw herontwikkelen met hergebruik van zo veel mogelijk materialen uit hetzelfde gebouw. Een groot leertraject voor zowel de opdrachtgever, de aannemer als de gebruikers van het gebouw.

Een oud MTS-gebouw van Alfa-college was aan renovatie toe. Het schoolbestuur wilde er graag hun eerste circulaire bouwproject van maken en zette in 2018, na 2 jaar voorbereiding, een Europese aanbesteding uit.

Minimaal 30% circulair

De aanbesteding op basis van Best Value Procurement (BVP) bestond uit een programma van eisen met daarin onder meer algemene functionele eisen. “We gaven geen bestek of tekeningen mee, want we wilden dat de opdrachtnemer in overleg met ons en door middel van circulaire ontwerpkeuzes tot een passend… lees hier verder