Praktijkvoorbeeld: Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen

Waterschappen ondervinden dagelijks de gevolgen van klimaatverandering. De wil om daar iets aan te doen is dan ook groot. Daarom hebben zij de gezamenlijke strategie ‘Duurzaam Opdrachtgeverschap Waterschappen’ (DOW) ontwikkeld. Daarin staat hoe de waterschappen hun ambities op het gebied van duurzaamheid verwerken in aanbestedingen. Waterschap Vallei en Veluwe heeft deze aanpak inmiddels succesvol geïmplementeerd.

In 2021 hebben de waterschappen besloten om gezamenlijk de DOW-strategie te ontwikkelen. Daarin staat hoe de waterschappen hun ambities om op termijn volledig klimaatneutraal en circulair te gaan werken op een realistische manier kunnen meenemen in opdrachten.

Behoefte aan handvatten
“Waterschappen hebben te maken met afspraken, doelen en ambities uit verschillende… lees hier verder