Provincie Gelderland organiseert marktdag voor aanbesteding railterminal

Bedrijven met interesse in de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland (RTG) kunnen op 12 oktober informatie inwinnen over het project. De provincie Gelderland organiseert dan een zogeheten marktdag.

De provincie roept alleen bedrijven op die in staat zijn “hierin een dragende rol te spelen” zich te melden. Met die spelers wisselt de provincie vervolgens informatie uit over de uitgangspunten van het project, onder meer op het vlak van de aanleg, de bepalingen voor de exploitaties, de aansluiting op de Betuweroute en de concessie- en erfpachtovereenkomst. Op die manier wil de provincie geïnteresseerde bedrijven in staat stellen zich voor te bereiden op de aanbesteding die begin 2022 gedaan zal worden.

Inpassingsbesluit

De Provinciale Staten van de provincie Gelderland keurden afgelopen juli het… lees hier verder


Bron: spoorpro.nl