Provincie Utrecht gebruikt als eerste overheid in Nederland een eerlijke CO2-prijs

Huib van Essen – De provincie Utrecht gaat als eerste overheid in Nederland wereldwijde maatschappelijke kosten van klimaatverandering meewegen in haar beleidsafwegingen en -keuzes. Onderdeel van deze afwegingen is ook de toekomstige schade van klimaatverandering. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten. Met een interne rekenprijs van minimaal 875 euro per ton CO2 legt de provincie de lat hoog en daagt ze medeoverheden en marktpartijen uit haar voorbeeld te volgen.

Klimaatverandering

Het klimaat verandert in een enorm tempo. Nu al zien we de effecten die het gevolg zijn van… lees hier verder


Bron: provincie-utrecht.nl