Raad voor de Kinderbescherming wil inkoop forensische jeugdhulp weghalen bij gemeenten

Rechters leggen jonge daders bij hun veroordeling vaak specialistische jeugdhulp op, alleen krijgen ze die hulp in meer dan de helft van de gevallen niet. Gemeenten voeren ieder hun eigen inkoopbeleid, waardoor per gemeente verschilt of een jongere wel of niet behandeling krijgt. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) wil deze rechtsongelijkheid opheffen, en pleit er in de uitzending van Pointer voor om forensische jeugdhulp weer landelijk in te kopen.

De hulp en zorg die jongeren wordt opgelegd, is bedoeld om recidive te voorkomen. Het uitblijven daarvan heeft ernstige gevolgen voor de samenleving. Zo zit 70 procent van de jonge daders binnen 4 jaar weer achter de tralies. De Raad valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid en spreekt zich niet vaak uit. Toch maakt directeur Mirjam Zeevaart nu een uitzondering. “Het belangrijkste doel van het jeugdstrafrecht is dat… lees hier verder


Bron: pointer.kro-ncrv.nl