Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Regeerakkoord: maatregelen duurzaamheid gebouwde omgeving

231 x bekeken

Geplaatst op: 11 okt. 2017

In aansluiting op het klimaatverdrag van Parijs zet het nieuwe kabinet fors in op verduurzaming, zo blijkt uit het regeerakkoord. Met welke maatregelen krijgt u te maken voor de gebouwde omgeving?

De hoofdlijnen van de afspraken op het terrein van klimaat en energie in dit regeerakkoord, worden verankerd in een Klimaatwet. Doelstelling is een reductie van  minimaal 49% CO2 in 2030. Voor de gebouwde omgeving wil de toekomstige regering 7 Mton CO2 reduceren in 2030. Met het optimaliseren van het energieverbruik van kantoren is 3 Mton reductie te realiseren, is de verwachting. Met het isoleren van de woningbouw 2 Mton en door zuiniger nieuw te bouwen eveneens 2 Mton. 

In het nationaal Klimaat- en energieakkoord worden met alle sectoren afspraken gemaakt over het tijdpad voor deze reductie. Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht, waarmee eindgebruikers aanspraak kunnen maken op een aansluiting op een (verzwaard) elektriciteitsnet of een warmtenet.

Milieumaatregelen rondom mobiliteit

Het streven van het nieuwe kabinet is verder dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Uitfasering van de fiscale stimulering van emissieloze auto’s wordt in lijn gebracht met deze ambitie. Door het instellen van een milieuzone en het hanteren...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders