Rijk vergroot inzicht in ict-kosten

Vanaf 2022 worden ook de kosten voor beheer en onderhoud van bestaande ict-systemen toegevoegd aan het Rijks ICT-dashboard. Het kabinet voldoet hiermee aan een wens van de Tweede Kamer. De vaste commissie Digitale Zaken had gevraagd om meer inzicht en transparantie in de ict-kosten.

Het Rijks ICT-dashboard bevat informatie over grote- en hoogrisicoprojecten bij ministeries. Onder meer de geraamde kosten en de doorlooptijd wordt daarin vermeld.

Niet dat de Tweede Kamer mag verwachten dat alles ineens glashelder is. Zo zijn veranderingen nodig in de financiële administratiesystemen. De uitbreiding van het dashboard gaat dan ook stapsgewijs. Begonnen wordt met het geven van inzicht in de kosten van beheer en… lees hier verder


Bron: computable.nl