Afgelopen week 5102 bezoekers
17928 geregistreerde inkopers
2848 app gebruikers

Rijksoverheid in de fout met de aanbesteding van duurzaam geproduceerd kantoormeubilair?

232 x bekeken

Geplaatst op: 13 nov. 2017

Onlangs heeft de rechtbank Den Haag in een kort geding procedure moeten oordelen of de rijksoverheid in de fout is gegaan met de aanbesteding van duurzaam geproduceerd kantoormeubilair. Met de opdracht was – naar verluidt - 80 miljoen euro gemoeid. De zaak kreeg dan ook de nodige media aandacht. Op 26 oktober 2017 deed de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de volgende uitspraak.

Rijkswaterstaat had een Europese openbare aanbesteding gehouden betreffende een opdracht voor circulair kantoormeubilair. Onder andere Drentea, Rohde & Grahl (R&G) en Gispen hadden zich ingeschreven op de aanbesteding. Rijkswaterstaat was voornemens de opdracht deels aan R&G te gunnen en deels aan Gispen. Drentea kan zich daarin niet vinden en startte een kort geding procedure tegen de Staat der Nederlanden. Drentea verzocht de rechtbank om Rijkswaterstaat te gebieden (i) om de voorlopige gunningsbeslissing in te trekken, (ii) om de opdracht aan Drentea en niemand anders te gunnen, (iii) dan wel om over te gaan tot herbeoordeling, hermotivering, dan wel het opnieuw aanbesteden van de opdracht.

Drentea voerde aan dat alle inschrijvers bij inschrijving aan eis 89 uit het Inschrijvings- en beoordelingsdocument (het I&B-document) diende te voldoen. Eis 89 – van de in totaal 327 gehanteerde eisen – luidde kort samengevat: “Herkomst materiaal: Duurzaam hout: Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber die zijn vastgelegd in de TPAS […] Hout voldoet in elk geval aan de criteria indien het is gecertificeerd […] Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren […] waaruit blijkt dat aan de gestelde minimumeis is voldaan. […]”  Ten tijde van de inschrijving beschikte Drentea over voornoemde certificering. R&G en Gispen niet. Op een andere wijze bewijs leveren dat aan voornoemde eis is voldaan was moeilijk en tijdrovend, aldus Drentea. Reden waarom Drentea ervan uitging dat (de inschrijvingen van) R&G en Gispen niet aan voornoemde eis voldeden, dat Rijkswaterstaat zulks onvoldoende heeft onderzocht, dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd.

Uitvoeringeis?

Rijkswaterstaat stelde daarentegen dat eis 89 een uitvoeringseis is. Dat brengt mee dat pas ten tijde van de levering behoeft te worden beoordeeld of R&G en Gispen aan die eis voldoen. De voorzieningenrechter volgde dit standpunt. De juistheid daarvan volgt uit de systematiek van de aanbesteding en hetgeen vermeld staat in de overgelegde stukken. Het I&B document vermeldt immers dat het programma van eisen, eisen omvat die gesteld...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders