Afgelopen week 5879 bezoekers
20472 geregistreerde inkopers
3719 app gebruikers

Gastspreker Ronny Verwater (Rijkswaterstaat) over contractmanagement in de praktijkGeplaatst op: 10 nov. 2019

Manon ter Weyden - Op dinsdag 3 december 2019 zal Ronny Verwater, Coördinator contractmanagement bij het inkoop uitvoeringscentrum voor bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat, een bijdrage leveren aan de Conducto Kennis- en Inspiratiesessie. In aanloop hier naartoe hebben we hem alvast 5 vragen voorgelegd.


Je hebt een achtergrond in bedrijfskunde en inmiddels een behoorlijk trackrecord binnen Rijkswaterstaat. In 2012 heb je de overstap gemaakt naar contractmanagement, wat is jouw affiniteit met dit vakgebied?

Ik heb een enorm brede interesse en ben meer een generalist dan een specialist. Ik wil niet kiezen in functies tussen projectmanagement, inhoud, procesmanagement en verandermanagement. Ik vind juist die mix aan aspecten erg interessant. Daarnaast wil ik graag concreet zien wat mijn persoonlijke bijdrage is. Dat komt voor mij in contractmanagement heel mooi samen.

Contractmanagement gaat voor mij over denken (ontwerp) en doen (resultaat) samen met mensen. Ik ben in de uitvoering geen papieren contractmanager. Ik vind het juist belangrijk om aan tafel in de samenwerking met mensen die meerwaarde te leveren met de win-win hoog in het vaandel.

Je bent nu 7 jaar expliciet bezig met contractmanagement wat zijn voor jou de belangrijkste ontwikkelingen?

Ik vind het een mooie ontwikkeling dat er inmiddels een brede bewustwording is over de toegevoegde waarde van contractmanagement. Dat alleen al is een belangrijke ontwikkeling.

Als ik er daarnaast drie moet noemen zijn dat voor mij op dit moment duurzaamheid (circulaire economie), dat vraagt om innovatie omdat we een grote vernieuwingsopgave hebben. En daarbij speelt informatievoorziening en alle ontwikkelingen op het gebied van data een grote rol.


Quote: "Contractmanagement gaat voor mij over denken (ontwerp) en doen (resultaat) samen met mensen" - Ronny Verwater, Coördinator Contractmanagement bij Rijkswaterstaat.


Bij veel publieke instellingen staat contractmanagement nog in de kinderschoenen, Rijkswaterstaat is koploper als het gaat om de volwassenheid van contractmanagement. Hoe verklaar jij dat?

Rijkswaterstaat is binnen de Rijksoverheid een grote uitvoeringsorganisatie. Er wordt elke dag gewerkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Voor een groot deel van de uitvoering wordt de markt ingeschakeld. Dit gaat om grote bedragen. De relevantie om te zorgen dat de resultaten goed zijn en we ook kunnen verantwoorden dat het geld goed wordt uitgegeven is heel groot. Daarnaast kunnen we met onze inkoopfunctie ook echt zorgen voor maatschappelijke meerwaarde. Door onze inkoopkracht goed aan te wenden om belangrijke maatschappelijke thema’s als innovatie en duurzaamheid te stimuleren. Als je dit goed wilt doen, is professioneel contractmanagement onontbeerlijk. Doordat we dit heel veel doen, zetten we in onze ontwikkeling ook elke keer weer stappen vooruit.

Rijkswaterstaat onderstreept het belang van interactie en samenwerking met marktpartijen. Kun je hier een voorbeeld van geven?

Het voorbeeld bij uitstek daarvan is de marktvisie die in samenwerking tussen grote opdrachtgeversorganisaties waaronder Rijkswaterstaat en de markt is opgesteld (www.marktvisie.nu). Een gedachtegoed waaraan we ons als opdrachtgevers en opdrachtnemers committeren bij het ondertekenen daarvan. Dat gaat echt over hoe we met elkaar willen samenwerken en waarop we aangesproken willen worden.

Een ander kleiner maar goed voorbeeld is het tweezijdig prestatiemeten dat we voor de belangrijkste contracten toepassen. Samenwerken is niet eenzijdig maar tweezijdig.

Met tweezijdig prestatiemeten maken we periodiek een foto van de ervaren samenwerking. Zowel vanuit de ervaring van de opdrachtgever als vanuit de ervaring van de opdrachtnemer. Als samenwerkingspartijen beoordelen beide partijen zichzelf en elkaar op de belangrijkste thema’s binnen een contract. Dat maakt duidelijk per thema hoe groot het verschil is tussen verwachtte prestatie en de beleefde prestatie kijkend naar houding en gedrag.

Als je daarover met elkaar in gesprek gaat kom je snel tot de belangrijkste oorzaken die ervoor zorgen dat wat we verwachten en dat wat er gebeurt nog (te) ver uit elkaar liggen. Maar je ziet ook waar het al heel goed gaat. Daarmee heb je een heel krachtig instrument om samen goed in gesprek te blijven over de kwaliteit van de samenwerking en gericht te verbeteren.

In jouw verhaal neem je ons mee in de belangrijkste leerervaringen van toegepast contractmanagement in de praktijk. Kun je een tipje van de sluier oplichten bijvoorbeeld door een inzicht te delen waarbij je door ervaring in de praktijk bij een volgende aanbesteding iets totaal anders hebt aangepakt?

Het eerdergenoemd voorbeeld over tweezijdig prestatiemeten is zo een voorbeeld. Een andere leerervaring heeft geleid tot het veel zwaarder optuigen van een verkenning om een contract goed te ontwerpen. Maar meer daarover op 3 december...


Wil je je inschrijven voor de Kennis en Inspiratiesessie? Dat kan nog door op de onderstaande link te klikken.

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders