Sluit je aan bij de Buyer Group Circulaire Bouwmaterialen

Om het gebruik van primaire grondstoffen drastisch te verminderen en CO2-reductie te bereiken, is het essentieel dat opdrachtgevers in de bouwsector de komende jaren meer investeren in circulair bouwen en renoveren. Daarom heeft PIANOo de Buyer Group Circulaire Bouwmaterialen opgezet. PIANOo roept vastgoedeigenaren met een concrete opgave en de wil om circulaire bouwmaterialen in te kopen, op om deel te nemen.

Deelnemen levert aan deze Buyer Group levert veel op
De Buyer Group werkt gezamenlijk aan een duurzame marktvisie en -strategie. Als lid ben je onderdeel van een lerend, landelijk netwerk en in verbinding met collega’s, bedrijven en inspirerende mensen die anders buiten het blikveld blijven… lees hier verder