Subsidie voor verbeteren aanbestedingspraktijk

Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen die de aanbestedingspraktijk in hun regio of branche willen verbeteren, kunnen hiervoor vanaf 13 maart 2023 subsidie aanvragen. Voorstellen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Subsidiabele activiteiten
De subsidie wordt verstrekt voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en… lees hier verder


Bron: pianoo.nl