Succesvolle 843a Rv-procedure na aanbesteding

Iris Neddaoui-Docter – Verliezende inschrijvers die vermoeden dat de winnaar niet voldoet aan de eisen, kunnen dit vaak niet bewijzen wegens een gebrek aan informatie. De aanbestedende dienst ‘zit’ op de informatie en beroept zich doorgaans op de vertrouwelijkheid van die informatie. Een inschrijver kan proberen die informatie te krijgen door middel van een zogeheten 843a-procedure (een civiele procedure waarmee je inzage kan vorderen in stukken van een andere partij) en/of een verzoek om informatie op basis van de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur.

Over laatstgenoemde mogelijkheid schreven mijn collega’s Tony van Wijk en Mathijs Jonkers een noot. In dit artikel bespreek ik een recent gepubliceerde uitspraak waarin de Haagse voorzieningenrechter een verzoek om informatie op grond van artikel 843a Rv gedeeltelijk toewees… lees hier verder


Bron: dirkzwager.nl