TenderNed gaat meerdere kluissluitingen ondersteunen

TenderNed werkt eraan meerdere kluissluitingen mogelijk te maken in de inschrijffase. Een lang gekoesterde wens van onze gebruikers waar we nu gehoor aan geven.

Meer kluissluitingen
Op dit moment ondersteunt TenderNed één kluissluiting per fase (aanmeld- en inschrijffase). Er zijn verschillende procedures waar de mogelijkheid tot meer kluissluitingen in de inschrijffase wenselijk is. Bijvoorbeeld bij de concurrentiegerichte dialoog, de onderhandeling met bekendmaking en het innovatiepartnerschap.

Voordelen kluis
Voor het aandragen van oplossingen in de… lees hier verder


Bron: tenderned.nl