Vechtstromen zet aanbesteding Smart sensoring en datagestuurd zuiveren in de markt

Waterschap Vechtstromen gaat het project ‘Smart sensoring en datagestuurd zuiveren’’ aanbesteden met een Europese aanbesteding in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog. Het waterschap participeert in het Nationaal Groeiplan Watertechnologie dat de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van watertechnologie wil stimuleren. Het voorlopige taakstellend budget voor de ontwikkelopgave bedraagt vijf miljoen euro

Al langer bestaat volgens Vechtstromen het idee dat de prestaties van de huidige rwzi’s nog kunnen verbeteren zonder grootschalige aanpassingen aan de zuiveringen zelf te doen. Het ontbreekt nu echter nog aan voldoende informatie uit de gehele waterketen en meer specifiek uit het… lees hier verder