Vernieuwde waardering milieukosten zet zoden aan de dijk

Sinds 27 mei 2024 maakt Rijkswaterstaat gebruik van een vernieuwde methode om de milieukosten bij projecten te waarderen. De eerste projecten die volgens deze nieuwe standaard aanbesteden met milieukosten zullen nog voor de zomer worden aangekondigd op TenderNed.

Dit volgt op de pilot waarbij eerder 12 projecten zijn aanbesteed met de MilieuKostenIndicator-Waardering (MKI-W).

Tijdens een aanbesteding worden milieukosten vermenigvuldigd met een waarderingsfactor en daarna opgeteld bij de kosten van een inschrijving (inschrijvingssom), de MilieuKostenIndicator-Waardering (MKI-W). Net als bij reguliere kosten geldt: hoe lager de milieukosten, hoe beter. Eerder werd een boven- en ondergrens gebruikt om een waarde toe te kennen aan het reduceren van milieukosten. Met de introductie van de MKI-W krijgen inschrijvers meer ruimte om een zo duurzaam mogelijke aanbieding te doen.

Concept staat van ontleding en onderbouwing
Ook nieuw is dat Rijkswaterstaat bij inschrijving nu standaard een… lees hier verder