Videoreeks: Praktijkvoorbeelden over toepassing van MVOI-thema’s

De videoreeks Praktijkvoorbeelden Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is gepubliceerd op pianoo.nl. Deze reeks van 5 video’s toont mooie, diverse voorbeelden van hoe overheidsorganisaties MVOI in de praktijk toepassen, hoe zij dit organiseren en hierbij samenwerken met onder andere marktpartijen. Diverse betrokkenen vertellen hoe zij vanuit hun rol invulling aan MVOI geven.

De rol van opdrachtgevers komt in elke video aan bod: opdrachtgevers vertellen hoe zij MVOI strategisch inzetten om maatschappelijke doelen in het fysieke en het sociale domein te behalen. De reeks is in opdracht van de 7 MVOI departementen opgenomen en geproduceerd door… lees hier verder