Vijf provincies handelden onrechtmatig

Hans Bekkers | Voor 2023 is in totaal een bedrag van 352 miljoen euro aan begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

Vanaf 2023 zijn provincies voor het eerst verplicht om zelf te verklaren of zij rechtmatig hebben gehandeld via de rechtmatigheidsverantwoording. Vijf van de twaalf provincies ontdekten dat ze in de fout waren gegaan.

Onderschrijdingen

Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen en rechtmatigheidsverantwoordingen van alle Nederlandse provincies over 2023 door adviesbureau Exilo. De vijf provincies betreffen Friesland, Groningen, Drenthe, Utrecht en Noord-Brabant. De geconstateerde onrechtmatigheden komen met name door begrotingsonrechtmatigheden, zoals vooral het niet tijdig melden van onderschrijdingen van de lasten en/of baten of het overschrijden van de begrote baten. De totale… lees hier verder