Waterschappen willen duurzamere polymeren: marktvisie Buyer Group polymeren

Ruim 18% van de totale CO2-uitstoot van waterschappen wordt veroorzaakt door de inzet van polymeren bij afvalwaterzuivering. De klimaatvoetafdruk van polymeren is dus erg groot en er ligt een groot potentieel voor CO2-reductie. In een marktvisie en inkoopstrategie beschrijft de Buyer Group polymeren hoe waterschappen deze reductie willen bereiken, onder meer met de inzet van de CETenderTool.

CETenderTool biedt inzicht in CO2-voetafdruk
De CETenderTool is een tool die inzicht biedt in de CO2-uitstoot van de verduurzaamheidsopties van polymeren en van de complete keten. Dit is de eerste stap naar verduurzaming van polymeren… lees hier verder


Bron: pianoo.nl