Afgelopen week 4365 bezoekers
19099 geregistreerde inkopers
3127 app gebruikers

Wel of geen opdracht verleend?Geplaatst op: 12 feb. 2018

Aanbesteden blijft lastig, vooral in de pre-contractuele fase. Wanneer is er sprake van een (definitieve) gunning? Is binnen de termijn waarvan de inschrijver heeft aangegeven zijn prijsaanbieding gestand te doen daadwerkelijk opdracht verleend? Zo neen, dan is de inschrijver niet gebonden aan die prijs.


De casus

Een woningcorporatie besteedt meervoudig onderhands een project aan, bestaande uit 249 woningen met parkeervoorzieningen. Het project wordt in 3 fasen uitgevoerd. Voor elk van de fasen wordt een deelopdracht verstrekt. De inschrijver moet voor elke fase een prijs en een totaalprijs indienen. De gestanddoeningstermijn bedraagt 90 dagen. Indien een deelopdracht gegeven wordt buiten de gestanddoeningstermijn vindt BDB-indexering plaats vanaf de einddatum van de gestanddoeningstermijn. Aanbesteder had het UAR van toepassing verklaard waarin valt te lezen “De opdracht geschiedt door de aanbesteder door middel van een schriftelijke mededeling.” Aangegeven werd dat als gunningsdata werden gehanteerd fase 1: oktober 2004, fase 2: 15  januari 2005 en fase 3: 15 maart 2006.

De aanbesteding vond op 15 juli 2004 plaats en een aannemer komt met een totaalprijs van € 24.926.000,- (uitgesplitst in de drie deelopdrachten) als laagste uit de bus. Voor fase 1 werd in februari 2005 met deze aannemer een aannemingsovereenkomst gesloten, met daarin een post “Indexering, vertragingskosten.” Voor fase 2 werd in mei 2005 een aannemingsovereenkomst gesloten zonder indexering, dus tegen de prijs van de inschrijving. Problemen ontstonden bij fase 3. Op 10 maart 2006 liet de ...

Lees hier verder

Bronlocatie van dit artikel
Lees meer

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aanbod via de nieuwsbrief

Webdesign & Webdevelopment by Webtraders