Wereldhandelsmonitor juni 2023

Het wereldhandelsvolume is in juni 2023 met 0,7% afgenomen ten opzichte van mei. Die maand kende nog een stijging van 0,5%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant is er met name een daling voor de eurozone (-3,7%), het Verenigd Koninkrijk (-2,5%) en voor opkomend Azië exclusief China (-6,7%). De invoer van China nam juist toe met 3,6%. Verder nam de invoer van zowel Japan als ontwikkeld Azië toe met 2,8%. Aan de uitvoerkant is de toename van Japan opvallend (+5,2%). De uitvoer van zowel het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten nam toe met 0,6%. Ook de uitvoer van China (+2,5%) steeg. Daarentegen daalde de uitvoer van de eurozone (-1,0%), opkomend Azië exclusief China (-3,2%), Oost-Europa (-6,4%) en Latijns Amerika (-2.3%)… lees hier verder