Wereldhandelsmonitor maart 2024

Het wereldhandelsvolume is in maart 2024 met 0,6% afgenomen ten opzichte van februari.

Die maand kende een stijging van 1,6%. De groei gedurende het eerste kwartaal van 2024 was 0,3%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant laten met name China (+6,3%) en Japan (+3,8%) een stijging zien. Hier staan dalingen van de Verenigde Staten (-2,2%), het Verenigd Koninkrijk (-2,8%) en overig opkomend Azië (-5,1%) tegenover. Aan de uitvoerkant laten vooral Japan (+3,4%) en overige ontwikkelde economieën (+1,2%) een stijging zien. De uitvoer van de Verenigde Staten (-3,1%), het Verenigd Koninkrijk (-2,4%) en overig ontwikkeld Azië (-2,2%) neemt daarentegen af… lees hier verder